Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση

Written by  25 Oct 2015

Η ανακαίνιση ενός χώρου πέραν των αισθητικών, διακοσμητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων, όλο και περισσότερο στις μέρες μας, με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες, καθιστά απαραίτητη και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτού. Είναι ίσως και ο μοναδικός τομέας του συνόλου των παρεμβάσεων, που μπορούν να λάβουν χώρα σε μια ανακαίνιση και τελικά να αποδόσουν χρήματα πίσω στον εργοδότη στο πέρασμα του χρόνου (βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα).

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός ανακαινιζόμενου χώρου μπορεί να γίνει με διάφορες παρεμβάσεις. Πρώτη και πιο διαδεδομένη είναι η αλλαγή των κουφωμάτων του χώρου με νέα, όπου θα φέρουν θερμοδιακοπτόμενα αλουμίνια και ενεργειακούς υαλοπίνακες (υπάρχει και η λιγότερο συνήθης παρέμβαση με αντικατάσταση με pvc κουφώματα). Η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά στο σύνολο τους θα θωρακίσουν τις μεγάλες απώλειες του χώρου από τα ανοίγματα του. Αυτή η παρέμβαση όμως πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν το κτίριο δεν είναι επαρκώς θερμομονωμένο στα στοιχεία σκυροδέματος και περιμετρικής τοιχοποιίας. Και αυτό διότι θωρακίζοντας τα ανοίγματα, η μη ύπαρξη επαρκούς θερμικής θωράκισης αυτών των επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγροποιήσης υδρατμών (ίχνη τρεχούμενων νερών στις επιφάνειες και μαυρίλες κατά τους χειμερινούς μήνες). Έτσι ερχόμαστε στη δεύτερη παρέμβαση η οποία θα μπορούσε να είναι μια εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των κάθετων επιφανειών και σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε χώρους όπου η οροφή τους είναι εκτεθημένη στις κλιματολογικές συνθήκες, μια μόνωση της οροφής εσωτερικά ή της ταράτσας εξωτερικά (μπορείτε να δείτε αναλύσεις επί του θέματος στο www.kcg.gr). Τέλος εφόσον ο χώρος μας είναι επαρκώς θωρακισμένος με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, τότε η μελέτη του τρόπου θέρμανσης θα μπορούσε να αποδώσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να αλλάξει το επίπεδο διαβίωσης και να μειώσει την όποια κατανάλωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να είναι κάποιο ενδοδαπέδιο σύστημα (πιθανώς θέρμανσης - δροσισμού) με χρήση αντλίας θερμότητας. Κάποιο κλασσικό δίκτυο σωμάτων με αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο. Ή ακόμα και η τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού. Φυσικά αν έχει θωρακιστεί το κτίριο τότε ακόμα και ένα παραδοσιακό σύστημα θέρμανσης θα γινόταν πιο αποδοτικό και θα μείωνε το κόστος διαβίωσης.

Εν κατακλείδι η ενεργειακή αναβάθμιση κατά την ανακαίνιση είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να λαμβάνεται όλο και πιο σοβαρά υπόψη. Πόσο δε μάλλον όταν υπάρχουν προγράμματα τα οποία στηρίζουν (είτε επιδοτώντας, είτε χρηματοδοτώντας) μέρος ή εξ' ολοκλήρου τέτοιες παρεμβάσεις. Στη χώρα μας, εν έτη 2015, είναι από τα λίγα πράγματα όπου μπορούν να λογιστούν ως σοβαρή επένδυση από κάποιον, εφόσον γίνει σωστή μελέτη και εφαρμογή. 

Read 8224 times Last modified on Sunday, 25 October 2015 19:32
Rate this item
(0 votes)

The Company

The Konstantinidis Construction is a building development and also a family business, which has been evolved and adjusted, in the market needs, over the years, always offering the highest service standards.

Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kcg png