Μειωμένος Φ.Π.Α. σε ανακαίνιση κατοικιών

Written by  18 Aug 2014

Με αφορμή τα ποικίλα ερωτήματα και την εύλογη απορία πολλών πελατών οι οποίοι και ενδιαφέρονται να ανακαινίσουν τον χώρο τους σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος τους επιβαρύνει για τέτοιες παρεμβάσεις αξίζει να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις μιας και ο νόμος έχει παρερμνηνευθεί από ανθρώπους του χώρου και μη. Στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. μπορούν να υπαχθούν ανακαινίσεις και επισκευές παλαιών ιδιωτικών κατοικιών. Και ο συγκεκριμένος φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 13% (δεκατρία τοις εκατό).

Πολύ σημαντική όμως παράμετρος, πέραν του τι σημαίνει κάθε τι από τα παραπάνω (πως ορίζεται δηλαδή από το νόμο), είναι το γεγονώς πως για την εφαρμογή της υπαγωγής στον μειωμένο Φ.Π.Α. πρέπει τα υλικά (εφόσον γίνει χρήση τέτοιων) να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) της αξίας της συνολικής αμοιβής.

Τι ορίζεται λοιπόν ως ιδιωτική κατοικία;

Ιδιωτική κατοικία αποτελεί το ακίνητο το οποίο έχει χρήση κατοικίας προσώπων ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια. Έτσι γίνεται κατανοητό από αυτό τον ορισμό πως δεν μπορούν να υπαχθούν στο μειωμένο Φ.Π.Α. τα προς ανακαίνιση ακίνητα τα οποία αποτελούν επαγγελματική στέγη, ξενοδοχειακή εγκατάσταση ή ενοικιαζόμενα δωμάτια (τουριστικής εκμετάλλευσης). Μπορούν να υπαχθούν όμως ακίνητα προς ενοικίαση στη λογική της αστικής μίσθωσης επιπλωμένου διαμερίσματος. Τα μικτής χρήσης ακίνητα ελέγχονται κατά περίπτωση για το αν και κατά πόσο μπορούν να λογιστούν ιδιωτικές κατοικίες με γνώμονα την κύρια χρήση αυτών.

Και παλαιά;

Παλαιά λογίζεται κάθε κατοικία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Γεγονώς που σε κάθε περίπτωση πρέπει και μπορεί να αποδειχθεί με κάθε δυνατό μέσο (π.χ. λογαριασμός από υπηρεσία κοινής ωφέλειας κα).

Και τι θεωρείται ανακαίνιση και επισκευή;

Θεωρείται οποιαδήποτε εργασία γίνεται με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ακινήτου, την αποκατάσταση πιθανών βλαβών ή την διατηρησή τους στην αρχική κατάσταση.

Ναι αλλά παρά το γεγονώς πως ορίστηκε λέξη προς λέξη το ποιές είναι οι παράμετροι για την υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή, ποιές είναι αυτές οι εργασίες που δύναται να γίνει χρήση του;

Εφαρμόζεται σε εργασίες αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης 

υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλουργικών, υαλικών, πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων, βαφής τοίχων και κουφωμάτων και γενικά κάθε εργασία που πραγματοποείται σε παλαιό ακίνητο, που είναι ή προορίζεται για ιδιωτική κατοικία, μετά την παρέμβαση. Επίσης συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης όψεων, κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, καυστήρες κλπ.), σε ακίνητα πολλαπλών ιδιοκτησιών (βλέπε πολυκατοικιές) και πολλαπλών χρήσεων (καταστήματα, διαμερίσματα, γραφεία κα) με την προϋπόθεση όμως πως χρησιμοποιείται και για κατοικία.

Και ποιές εργασίες δεν μπορούν να υπαχθούν στον μειωμένο Φ.Π.Α.;

Δεν μπορεί να υπαχθεί καμία εργασία νέων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, σύστημα ασφαλείας κα) ακόμα και αν αυτή είναι σε παλαιά ιδιωτική κατοικία. Επιπλέον εξαιρούνται από το μειωμένο Φ.Π.Α. πιθανές υπηρεσίες μελετών (αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών κα) που μπορεί να απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ανακαίνισης. Και τέλος δεν μπορεί να υπαχθεί οποιοδήποτε αγαθό το οποίο δεν εσωματώνεται στο ακίνητο (λευκά είδη, κλιματιστικά, έπιπλα, στερεοφωνικά κα).

Εν ολίγης στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας υπάγονται οι εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων παλαιών κατοικιών οι οποίες είναι ή προορίζονται για χρήση κατοικίας προσώπων και κατά την οποία τα υλικά δεν υπρβαίνουν το 1/3 της αξίας της απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε (αν και αποτελεί την βασική πηγή αυτού του άρθρου) από την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/25.5.2007

Read 10269 times Last modified on Tuesday, 19 August 2014 19:14
Rate this item
(1 Vote)

The Company

The Konstantinidis Construction is a building development and also a family business, which has been evolved and adjusted, in the market needs, over the years, always offering the highest service standards.

Read More

Newsletter

Subscribe to KCRE Newsletters to get our latest news and articles.
I agree with the privacy policy

Contact

For any information you can contact KCRE on the following details:
Tel.: +30 697 697 2652

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kcg png