Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμελέτη / Προκοστολόγηση

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αναλαμβάνει δωρεάν να επισκεφτεί τον εκάστοτε χώρο, να ακούσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και να προσαρμοστεί σε αυτές προ κοστολογώντας τις παρεμβάσεις οι οποίες συνοδεύονται με την ανάλογη προμελέτη για την υλοποίηση της ανακαίνισης.

Αυτή η υπηρεσία ολοκληρώνεται σε δύο ή τρεις συναντήσεις και δεν υπάρχει καμία χρέωση ή επιβάρυνση.

Με το πέρας αυτών των συνευρέσεων ο πελάτης θα γνωρίζει κατά προσέγγιση το κόστος των παρεμβάσεων που θα έχει επιλέξει και θα έχει δει αποτυπωμένες σε δύο διαστάσεις τις διαμορφώσεις αν και εφόσον αυτές είναι επιλέξιμες.

Αν υπάρχει προσέγγιση των δύο πλευρών τότε προχωράνε πελάτης και εργολάβος στο επόμενο στάδιο.