18 Αυγ 2014

Με αφορμή τα ποικίλα ερωτήματα και την εύλογη απορία πολλών πελατών οι οποίοι και ενδιαφέρονται να ανακαινίσουν τον χώρο τους σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας ο οποίος τους επιβαρύνει για τέτοιες παρεμβάσεις αξίζει να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις μιας και ο νόμος έχει παρερμνηνευθεί από ανθρώπους του χώρου και μη. Στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. μπορούν να υπαχθούν ανακαινίσεις και επισκευές παλαιών ιδιωτικών κατοικιών. Και ο συγκεκριμένος φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 13% (δεκατρία τοις εκατό).

Πολύ σημαντική όμως παράμετρος, πέραν του τι σημαίνει κάθε τι από τα παραπάνω (πως ορίζεται δηλαδή από το νόμο), είναι το γεγονώς πως για την εφαρμογή της υπαγωγής στον μειωμένο Φ.Π.Α. πρέπει τα υλικά (εφόσον γίνει χρήση τέτοιων) να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) της αξίας της συνολικής αμοιβής.

Τι ορίζεται λοιπόν ως ιδιωτική κατοικία;

Ιδιωτική κατοικία αποτελεί το ακίνητο το οποίο έχει χρήση κατοικίας προσώπων ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια. Έτσι γίνεται κατανοητό από αυτό τον ορισμό πως δεν μπορούν να υπαχθούν στο μειωμένο Φ.Π.Α. τα προς ανακαίνιση ακίνητα τα οποία αποτελούν επαγγελματική στέγη, ξενοδοχειακή εγκατάσταση ή ενοικιαζόμενα δωμάτια (τουριστικής εκμετάλλευσης). Μπορούν να υπαχθούν όμως ακίνητα προς ενοικίαση στη λογική της αστικής μίσθωσης επιπλωμένου διαμερίσματος. Τα μικτής χρήσης ακίνητα ελέγχονται κατά περίπτωση για το αν και κατά πόσο μπορούν να λογιστούν ιδιωτικές κατοικίες με γνώμονα την κύρια χρήση αυτών.

Και παλαιά;

Παλαιά λογίζεται κάθε κατοικία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Γεγονώς που σε κάθε περίπτωση πρέπει και μπορεί να αποδειχθεί με κάθε δυνατό μέσο (π.χ. λογαριασμός από υπηρεσία κοινής ωφέλειας κα).

Και τι θεωρείται ανακαίνιση και επισκευή;

Θεωρείται οποιαδήποτε εργασία γίνεται με σκοπό την βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ακινήτου, την αποκατάσταση πιθανών βλαβών ή την διατηρησή τους στην αρχική κατάσταση.

Ναι αλλά παρά το γεγονώς πως ορίστηκε λέξη προς λέξη το ποιές είναι οι παράμετροι για την υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή, ποιές είναι αυτές οι εργασίες που δύναται να γίνει χρήση του;

Εφαρμόζεται σε εργασίες αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης 

υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ξυλουργικών, υαλικών, πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων, βαφής τοίχων και κουφωμάτων και γενικά κάθε εργασία που πραγματοποείται σε παλαιό ακίνητο, που είναι ή προορίζεται για ιδιωτική κατοικία, μετά την παρέμβαση. Επίσης συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης όψεων, κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, καυστήρες κλπ.), σε ακίνητα πολλαπλών ιδιοκτησιών (βλέπε πολυκατοικιές) και πολλαπλών χρήσεων (καταστήματα, διαμερίσματα, γραφεία κα) με την προϋπόθεση όμως πως χρησιμοποιείται και για κατοικία.

Και ποιές εργασίες δεν μπορούν να υπαχθούν στον μειωμένο Φ.Π.Α.;

Δεν μπορεί να υπαχθεί καμία εργασία νέων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, σύστημα ασφαλείας κα) ακόμα και αν αυτή είναι σε παλαιά ιδιωτική κατοικία. Επιπλέον εξαιρούνται από το μειωμένο Φ.Π.Α. πιθανές υπηρεσίες μελετών (αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών κα) που μπορεί να απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ανακαίνισης. Και τέλος δεν μπορεί να υπαχθεί οποιοδήποτε αγαθό το οποίο δεν εσωματώνεται στο ακίνητο (λευκά είδη, κλιματιστικά, έπιπλα, στερεοφωνικά κα).

Εν ολίγης στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας υπάγονται οι εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων παλαιών κατοικιών οι οποίες είναι ή προορίζονται για χρήση κατοικίας προσώπων και κατά την οποία τα υλικά δεν υπρβαίνουν το 1/3 της αξίας της απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε (αν και αποτελεί την βασική πηγή αυτού του άρθρου) από την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/25.5.2007

04 Ιαν 2016

Η θέρμανση ενός ανακαινιζόμενου χώρου αποτελεί πολλές φορές ένα πεδίο προβληματισμού τόσο του εργοδότη όσο και του ανακαινιστή. Αυτό συμβαίνει μιας και μπορείς να πάρεις το επιθυμητό απότελεσμα με ποικίλλους τρόπους και διάφορα συστήματα.

Υπαρχουν αρκετές παράμετροι όπου θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψιν ούτως ώστε να οδηγηθεί κάποιος ανά περίπτωση στην βέλτιστη επιλογή (στην εν λόγω προσέγγισή μας θα κατηγοριοποιήσουμε τις επιλογές με βάση την πηγή που θα μας δώσει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε). Σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι η πηγή θερμότητας, η γενικότερη ενεργειακή απόδοση του προς ανακαίνιση χώρου (κουφώματα, θερμομόνωση κα), ο όγκος και το μέγεθος της ανακαίνισης, η γεωγραφική θέση, ο συνολικός προϋπολογισμός και η σχέση απόδοσης / απόσβεσης.

Έχοντας ως πηγή μια αντλία θερμότητας, θα λέγαμε ίσως η ναυαρχίδα των συστημάτων, με το οποίο πέραν της θέρμανσης μπορούμε να πάρουμε και δροσισμό. Έτσι αποφεύγουμε πέραν των κρεμασμένων θερμαντικών σωμάτων και την ύπαρξη - κατά περίπτωση - κλιματιστικών μονάδων στους τοίχους, με συνέπεια να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το οφέλιμο των επιφανειών. Το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης - δροσισμού με αντλία - αποτελεί μια παρέμβαση πολύ υψηλής απόδοσης, η οποία μπορεί να αποσβέσει το υψηλό αρχικό  κόστος σε ένα χρονικό πλαίσιο 2 - 5 ετών. Τέλος στα πλέον θετικά, το γεγονός πως η ζέστη έρχεται από κάτω με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο κομμάτι της απόδοσης (ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφροβαρύς) και της αίσθησης καθώς και η σταθερή θερμοκρασία σε όλους μας τους χώρους.

Ένα επίπεδο πιο κάτω στο κομμάτι της απόδοσης, η χρήση αντί για ενδοδαπέδιου συστήματος, μονάδων funcoil μόνο τους. Ο συνδυασμός ενδοδαπέδιου και funcoil αποτελεί την πιο κοστοβόρα αλλά και την βέλτιστη επιλογή μιας και θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο και θα λειτουργεί απροβλημάτιστα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές (κλιματολογικές) συνθήκες.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν επίσης να συνδυαστούν με κάποιο κλασσικό σύστημα δικτύου με πίνακα και θερμαντικά πάνελ σώματα και πάλι με αρκετά καλή απόδοση (κυρίως σε σχέση με ένα λέβητα πετρέλαιο).

Αντλία θερμότητας συνίσταται κυρίως σε χώρους οικιστικής χρήσης.

 

Συνεχίζεται...

Χάρτης Έργων

We're loading the markers, please wait a few seconds…

Η Εταιρεία

Η Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική αποτελεί μια οικοδομική - εργολαβική και οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εξελίσσεται και προσαρμόζεται, με το πέρασμα των ετών στις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας πάντα τα υψηλότερα πρότυπα υπηρεσιών.

Περισσότερα

Newsletter

Γραφείτε στα Newsletter της KCRE για να ενημερώνεστε για νέα άρθρα και υπηρεσίες.
Συμφωνώ με την πολιτική απορρήτου

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την KCRE στα παρακάτω στοιχεία:
Τηλ.: +30 697 697 2652

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

kcg png